Vyšehradský kodex

logo
Pozice 1621
Článek 1279

Korunovační evangelistář krále Vratislava
Codex Vyssegradensis (enthroned St. Wenceslas)

Latinský korunovační evangelistárium krále Vratislava je označováné za nejvýznamnější a nejcennější rukopis chovaný v Čechách, v roce 2005 byl zařazen mezi národní kulturní památky České republiky.

Mimořádně ikonograficky bohaté latinské evangelistarium psané na 108 pergamenových listech o rozměrech 320 x 415 mm. Jeho obrazové složky jej řadí mezi nejvzácnější iluminované rukopisy druhé poloviny 11. století v Evropě. Naprostou většinu rukopisu napsal jeden písař. Desky rukopisu jsou potaženy tkaninou s vyšitými zelenými rozvilinami s lístky a kvítky. Zadní deska Kodexu je rovněž potažena látkou, na kterou je přišita mandorla s trůnícím a žehnajícím Kristem. Vyšehradský kodex byl v roce 2005 zařazen mezi národní kulturní památky České republiky.

Kodex, jinak také zvaný Korunovační evangelistář, vznikal od sedmdesátých let 11. století a byl urychleně dokončen k příležitosti královské korunovace Vratislava II. na českého krále konané v biskupském kostele na Pražském hradě a byl mu během této události dne 15. června 1085 snad i předán.

Král choval Kodex zřejmě na sídelním Vyšehradě, po kterém evangelistář dostal své jméno. Možná od roku 1228, kdy proběhla v Praze další královská korunovace, byl přenesen do metropolitní knihovny sv. Víta (na zadním přídeští je rukou 13. století poznámka De Wisegrad). V 17. století byl z metropolitní knihovny přenesen do knihovny rodiny Dlouhoveských. V roce 1613 byl patrně ještě uložen na Pražském hradě (zápis na f. 24r uvádí jméno malíře Daniela z Květné a letopočet 1613 – tento malíř snad renovoval některé obrazy rukopisu a v letech 1612–1614 se podílel i na opravách a doplnění výzdoby svatováclavské kaple katedrály sv. Víta). Do Dlouhé Vsi byl odvezen asi roku 1619, aby byl uchráněn před kalvíny. V roce 1728 patřil do knihovny Arcibiskupského semináře v Praze. Nyní se nachází v Národní knihovně v Praze pod signaturou XIV A 13.

Závěry nejnovější české literatury předpokládají, že Vyšehradský kodex byl psán a zdoben v prostředí bavorské klášterní školy s využitím dalších impulsů z knižní malby řezenské, reichenavské a echternašské. Místem vzniku bylo nejspíše řezenské skriptorium Emmerames, kde se v iniciálách navazovalo na podněty z Tegernsee, příznačné i pro iniciály Kodexu vyšehradského.

Věrné umělecké faksimile bude provedeno společností Tempus Libri spol. s r.o. v limitě 199 číslovaných exemplářů. Cena je stanovena na 169 000,- Kč vč. DPH.